Books And Fun

Books And Fun

Wydawnictwo Books And Fun od wielu lat, działając z potrzeby rozwoju czytelnictwa i propagowania odpowiedniej edukacji. Głównym odbiorcą produktów tworzonych przez wydawnictwo są najmłodsi czytelnicy, ale także młodzież. Książki wydawnictwa Books And Fun rozwijają osobowość, zachęcają do twórczego myślenia a przede wszystkim do rozwijania wyobraźni, tak potrzebnej w późniejszym wieku. Wszystkie pozycje przygotowywane są w oparciu o aktualną podstawę programową nauczania, w szczególności przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz szkoły podstawowej. Książki wzbogacone są o staranne ilustracje, które zachęcą dzieci do obcowania z książkami i przy okazji wiele się nauczą.

Pilna Faktura Vat?