Glottispol

Glottispol
Glottispol jest obecny na rynku od 20 lat. Głównym celem firmy jest polepszanie edukacji polskich dzieci. Z Glottispolem współpracują znakomici naukowcy. Firma propaguje nowoczesne i skuteczne rozwiązania edukacyjne – system edukacyjny profesora Bronisława Rocławskiego powszechnie znany jako Glottodydaktyka ojczystojęzyczna. Firma ma bezpośredni wpływ na jakość pomocy dydaktycznych, na jakość publikacji kierowanych do nauczycieli i rodziców oraz na jakość szkolenia nauczycieli. Od momentu powstania w 1992 r. firma przeciwstawia się zbyt łatwemu nazywaniu dzieci dyslektykami, bez odpowiedniej i rzetelnej diagnozy. Nauczyciele pracujący na produktach Glottispol nie wypuszczają dyslektyków, dysgrafików, dysortografików, akalkulików, pracują bezusterkowo. Potrafią nauczyć każde dziecko czytania, pisania i liczenia. Specjaliści Glottispolu dbają o to, aby z każdym rokiem docierały do dzieci coraz ciekawsze i bogatsze w swej szacie graficznej pomoce dydaktyczne. Sztandarową pomocą Glottispolu są KLOCKI LOGO® do nauki czytania, pisania, ortografii i matematyki autorstwa prof. Bronisława Rocławskiego. Od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem Klientów, są znakomitą zabawką edukacyjną, mają swoją renomę, są zastrzeżonym wspólnotowym znakiem i wzorem przemysłowym.
Pilna Faktura Vat?