Szkolenie Metoda projektu edukacyjnego z zastosowaniem ICT

 • szt.
 • 4 199,00 zł

Szkolenie prowadzone przez Trenera zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Grupy Trenerów Power. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych.

Tematy zajęć:
1. Podstawowe zagadnienia związane z realizacją projektu edukacyjnego:

 • etapy realizacji projektu edukacyjnego,
 • wybór tematów i problemów,
 • projekty badawcze i problemowe,
 • zespoły projektowe,
 • planowanie działań i określanie celów,
 • dobór narzędzi, metody realizacji projektu.

2. Programy i narzędzia wspomagające realizację projektu:

 • multimedialne środki dydaktyczne,
 • cyfrowe narzędzia,
 • programy do obróbki grafiki – przegląd rozwiązań,
 • obróbka dźwięku – przegląd rozwiązań,
 • obróbka filmów – przegląd rozwiązań,
 • ocena przydatności wybranych narzędzi w procesie kształcenia.

3. E-learning:

 • metodologia prowadzenia projektu edukacyjnego w środowisku zdalnego nauczania,
 • wykorzystanie platformy e-learningowej w projekcie dydaktycznym,
 • zarządzanie procesem realizacji projektu,
 • komunikacja z zespołem realizującym projekt,
 • praca indywidualna i grupowa członków zespołu projektowego.

4. Inne formy realizacji projektu:

 • mieszane metody pracy projektowej,
 • portale społecznościowe a projekt edukacyjny,
 • czy można pracować mobilnie?

5. Prezentacja prac projektowych:

 • montaż zestawu multimedialnego,
 • wykorzystywanie urządzeń prezentacyjnych, np.: tablicy interaktywnej,
 • programy i narzędzia prezentacyjne,
 • publikowanie prac w środowisku internetowym i/lub platformie e-learningowej.

6. Podsumowanie:

 • wady i zalety pracy projektowej,
 • analiza skuteczności proponowanych metod realizacji projektu edukacyjnego.

7. Podsumowanie i ocena szkolenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

 • nabycie umiejętności prowadzenia projektu edukacyjnego w środowisku zdalnego nauczania,
 • poznanie narzędzi i metod wspomagających prace projektowe,
 • poszerzenie wiadomości nt. tworzenia multimedialnych, interaktywnych prezentacji dydaktycznych,
 • wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej z użyciem narzędzi TIK.


Metoda szkolenia:
Praca indywidualna przy komputerach.

Czas trwania:
6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Grupy Trenerów Power. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?