Multimetr demonstracyjny z wyjściem pod komputer i tylnym wyświetlaczem

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0405967
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 10 499,00 zł

Zaprojektowany i stworzony specjalnie do celów edukacyjnych wielofunkcyjny multimetr demonstracyjny z wyjściem pod komputer i tylnym wyświetlaczem

 

Zaprojektowany i stworzony specjalnie do celów edukacyjnych wielofunkcyjny multimetr demonstracyjny z wyjściem pod komputer i tylnym wyświetlaczem w którym możemy wyodrębnić 7 podstawowych cech, tj.

-duży wyświetlacz LED (wysokość znaku 45 mm) umożliwiający odczytanie wyniku nawet z drugiego końca klasy (do 8 metrów)

-symbole wartości pomiarowych (hPa, V, pH, °C, A, Ω i Hz) wyświetlane za pomocą zespołu diod LED 30 mm, pozwalają dostrzec jaka wartość aktualnie jest mierzona. Ich przełączanie w zależności od mierzonych wielkości następuje automatycznie

-automatyczny tryb doboru zakresu do wartości pomiarowej

-wielozadaniowość w postaci pomiaru zarówno wielkości elektrycznych (napięcie i natężenie prądu elektrycznego, rezystancja) jak i pomiaru współczynnika pH, ciśnienia czy temperatury czyni go użytecznym zarówno na zajęciach z fizyki jak i chemii

-wyświetlacz pomocniczy dla nauczyciela, wysokość znaków 14 mm
port szeregowy RS-232 do połączenia z komputerem

-możliwość pracy z programem do analizy danych

Parametry wielkości mierzonych:

napięcie stałe (V): 0mV - 500V (5 zakresów), dokładność: 0,5% + 1 cyfra, impedancja wejścia: 10MOhm
napięcie zmienne (V): 20mV - 500V, impedancja wejścia: 10MOhm
natężenie prądu stałego (A): 0 - 10A, dokładność: 0,5% + 1 cyfra, impedancja wejścia: 10 Ohm; 0,1 Ohm; 0,01 Ohm
natężenie prądu zmiennego (A): 20uA - 10A, impedancja wejścia: 10 Ohm; 0,1 Ohm; 0,01 Ohm
rezystancja (Ω): 0 Ohm – 10 MOhm, dokładność 1% + 1 cyfra,
pH: 0 - 14pH, -1800 mV - +1800mV, dokładność 0,1% + 1 cyfra, impedancja wejścia: >10 GOhm
temperatura (°C): -200 do +1370°C (2 zakresy), dokładność 0,1% + 1 cyfra
ciśnienie (hPa): 0 – 7000 hPa, dokładność 0,1% + 1 cyfra,
częstotliwość (Hz): 1V+ / 5V+ (1Hz – 200 kHz), dokładność 0,5% + 1 cyfra, impedancja wejścia: 10 Ohm

Akcesoria dodatkowe nie wchodzą w skład zestawu


Grupa produktowa: Mierniki, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?