Prawa dziecka zestaw plansz A3 plus płyta CD

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0402597
  • Producent: Eurotest
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 499,00 zł
Zestaw zafoliowanych plansz formatu A3 + karty pracy + płyta CD, całość w trwałej teczce.
Jednym z zadań wynikających z podstawy programowej jest kształtowanie szeroko pojętych umiejętności społecznych u dzieci. Pomoc dydaktyczna „Prawa dziecka” została opracowana jako materiał dydaktyczny wspomagający budowanie systemu wartości u dzieci  po to, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co nie.

Nasze plansze są próbą obrazowego przedstawienia podstawowych praw dziecka jako wycinka szerszej wiedzy społecznej przyswajanej podczas nauczania wczesnoszkolnego. Zestaw pomaga również rozwijać umiejętności, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi oraz dorosłymi.
Opracowane wyrazy i wyrażenia do wszystkich ilustracji pozwalają na kojarzenie obrazka z wyrazem, umożliwiają wprowadzanie ćwiczeń z czytania globalnego we wszystkich grupach wiekowych. Materiały do drukowania – rysunki konturowe stwarzają możliwość wprowadzania ciekawych ćwiczeń manualnych przygotowujących do nauki pisania.
Plansze mogą stanowić oryginalny i estetyczny wystrój sal dydaktycznych.

Przeznaczenie:
1. Do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przy realizacji treści z zakresu:
- kształtowania prawidłowych postaw i zachowań obywatelskich
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi.
2. Jako pomoc demonstracyjna dla nauczycieli.
3. Jako materiał ćwiczeniowy dla dzieci.

Materiał dydaktyczny zawiera:
Kolorowe plansze formatu A-3, zafoliowane obustronnie, jednorodne graficznie;
Kraty pracy dla dzieci do kopiowania, kolorowania i wycinania;
Płytę CD ze wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością wielokrotnego drukowania;
Sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu
Spis kolorowych tablic formatu A3:

1. Mam prawo do opieki medycznej
2. Mam prawo do nauki
3. Mam prawo do rozwoju fizycznego
4. Mam prawo do rozwoju intelektualnego
5. Mam prawo do nazwiska i obywatelstwa
6. Mam prawo do wychowania w rodzinie
7. Mam prawo do wolności sumienia i wyznania
8. Mam prawo do prywatności
9. Mam prawo do życia bez przemocy
10. Mam prawo do wypoczynku i zabawy
11. Mam prawo do wyboru przyjaciół
12. Mam prawo różnić się od innych
13. Mam prawo do czynnego uczestniczenia w życiu przedszkola i szkoły
14. Mam prawo do godności osobistej
15. Mam prawo dorastać w zdrowym środowisku
16. Mam prawo do nietykalności osobistej
17. Dziecięcy telefon zaufania
18. Niektórzy mają specjalne prawa
19. Moje prawa gwarantuje...(konstytucja, rzecznik, konwencja o prawach dziecka)

Grupa produktowa: Plansze dydaktyczne, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?