Szkolenie Agresja, mobbing w szkole - programy profilaktyczne Akademia YDP

  • szt.
  • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, terapeutów pedagogicznych.

Tematy zajęć:
1. Zjawisko agresji w szkole – co jeszcze nie jest agresją, a co już tak?
2. Mobbing- rozpoznawanie
3. Postawy i zachowania: agresywne, pasywne i asertywne.
4. Dlaczego moi uczniowie są agresywni – diagnoza sytuacji w klasie/szkole.
5. Sposoby radzenia sobie a agresją – warsztaty.
6. Mediacje w szkole.
7. Dyscyplina w szkole. Reguły postępowania w przypadku sytuacji agresywnych i autoagresywnych.
8. Szkolne programy profilaktyki – czyli co robić, zanim agresja i mobbing się pojawi.
9. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • poszerzenie wiedzy z zakresu agresji i mobbingu
  • poszerzenie konkretnych umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów z wykorzystaniem różnych metod i technik – dzięki analizom przypadków
  • poszerzenie umiejętności aktywnej pracy wychowawczej z grupą
  • nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy szkolnej pod kątem sytuacji trudnych, zachowań agresywnych mających miejsce w szkołach
  • nabycie umiejętności prowadzenia mediacji oraz stworzenia grupy mediacyjnej w szkole.

Metoda szkolenia:
Wykład, prezentacja, dyskusja w grupie, studium przypadków.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?