Szkolenie eduSensus Dysleksja w pracy nauczyciela i terapeuty

  • szt.
  • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Logopedów i terapeutów. Zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Tematy zajęć:
1. Wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej i terapii uczniów z grupy ryzyka dysleksji.
2. Przeznaczenie, zastosowanie i budowa programu eduSensus Dysleksja (cz.1 i cz.2).
3. Aplikacja terapeuty: prowadzenie bazy uczniów i osiąganych przez nich wyników.
4. Multimedialne narzędzia do wspomagania diagnozy ryzyka dysleksji oraz oceny przyczyn trudności w nauce czytania i pisania.
5. Kreator zajęć: tworzenie własnych jednostek lekcyjnych.
6. Wykorzystanie programów narzędziowych zawartych w programie eduSensus Dysleksja.
7. Łączenie treści i zasobów multimedialnych z tradycyjnymi pomocami i metodami pracy: tworzenie scenariuszy zajęć z zakresu poznawania i utrwalania liter.
8. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • uświadomienie sobie własnych kompetencji w zakresie posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy,
  • uświadomienie sobie sensu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w pracy z uczniami z grupy ryzyka dysleksji,
  • poznanie możliwości programu eduSensus Dysleksja (cz.1 i cz.2),
  • nabycie umiejętności obsługi programu (tworzenie bazy danych swoich uczniów w Aplikacji terapeuty, tworzenie jednostek lekcyjnych za pomocą Kreatora zajęć, wykorzystywanie programów narzędziowych),
  • nabycie umiejętności przeprowadzenia wstępnej diagnozy ryzyka dysleksji oraz oceny przyczyn trudności w nauce czytania i pisania u uczniów za pomocą programów komputerowych oraz wykorzystania wyników do układania planów działań wspierających uczniów,
  • nabycie pewności w doborze właściwych multimedialnych programów terapeutycznych, adekwatnych do potrzeb każdego dziecka z przeznaczeniem do wykorzystania ich podczas pracy z uczniem,
  • nabycie umiejętności efektywnego łączenia treści i zasobów multimedialnych z tradycyjnymi pomocami i metodami pracy.

Metoda szkolenia:
Prezentacja, warsztaty.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjne.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?