Szkolenie eduSensus Gotowość szkolna w codziennej pracy nauczyciela i terapeuty

  • szt.
  • 3 359,99 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Logopedów i terapeutów oraz nauczycieli szkół i klas integracyjnych. Zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Tematy zajęć:
1. Wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolu.
2. Przeznaczenie, zastosowanie i budowa programu eduSensus Gotowość szkolna.
3. Zaplanowanie całorocznej pracy z programem w grupie przedszkolnej.
4. Aplikacja nauczyciela: prowadzenie bazy uczniów i osiąganych przez nich wyników.
5. Zaplanowanie i przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej.
6. Kreator zajęć: tworzenie własnych jednostek lekcyjnych.
7. Łączenie treści i zasobów multimedialnych z tradycyjnymi pomocami i metodami pracy: tworzenie scenariuszy zajęć.
8. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
  • zdobycie wiedzy na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) w pracy z grupą przedszkolną,
  • poznanie możliwości programu eduSensus Gotowość szkolna,
  • umiejętność stworzenia bazy danych swoich uczniów,
  • umiejętność przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej ucznia za pomocą programu komputerowego,
  • umiejętność dobrania ćwiczeń dla konkretnych uczniów,
  • umiejętność stworzenia własnej jednostki lekcyjnej za pomocą Kreatora zajęć,
  • umiejętność stworzenia własnego scenariusza zajęć edukacyjnych w przedszkolu za pomocą programu eduSensus Gotowość szkolna.

Metoda szkolenia:
Warsztaty- praca z komputerem.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.Pilna Faktura Vat?