Szkolenie Tworzenie i wykorzystanie interaktywnych, multimedialnych zasobów edukacyjnych wspomagających pracę z tablicą interaktywną – kurs zaawansowany

 • szt.
 • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych.

Tematy zajęć:
1. Rodzaje tablic interaktywnych:
 • przegląd rozwiązań,
 • zasady użytkowania.
2. Zasady pracy z tablicą interaktywną:
 • tryby pracy z tablicą,
 • prowadzenie i zapisywanie interaktywnych notatek,
 • urządzenia wspomagające pracę z tablicą: tablety, systemy do głosowania.
3. Programy wspomagające proces tworzenia zasobów edukacyjnych:
 • zaawansowane metody tworzenia interaktywnych zasobów i lekcji – przegląd rozwiązań i funkcjonalności,
 • publikowanie utworzonych materiałów,
 • planowanie rozmieszczenia obiektów w prezentacjach interaktywnych tj.: grafika, dźwięk, obiekty flash, ćwiczenia interaktywne typu: luka, pojedynczy i wielokrotny wybór, kolejność wyrazów w zdaniu, wzory matematyczne, łączenie w pary, puzzle itp.,
 • tworzenie systemu odpowiedzi zwrotnych dla użytkownika.
4. Zewnętrzne źródła informacji i ich współpraca z tablicą interaktywną:
 • przegląd zasobów internetowych – wyszukiwanie informacji wspomagających wybrane przedmioty szkolne,
 • łączenie wielu obiektów w ramach jednej prezentacji,
 • przekształcenia obiektów w ramach prezentacji,
5. Tworzenie dynamicznych efektów i interakcji:
 • dodawanie akcji do tworzonych obiektów,
 • tworzenia scenariuszy animacji,
 • blokowanie i odblokowywanie obiektów w animacji,
 • ukrywanie i odkrywanie obiektów,
 • korzystanie z gotowych efektów – dostosowywanie interakcji do potrzeb prezentacji,
 • osadzanie nietypowych obiektów w tworzonych prezentacjach.
6. Współpraca z innymi programami:
 • współpraca oprogramowania tablicy interaktywnej z innymi programami komputerowymi np.: wchodzącymi w skład pakietu Office,
 • współpraca tablicy interaktywnej z systemami do głosowania – tworzenie testów interaktywnych dedykowanych dla urządzeń głosujących.
7. Prezentacja prac uczestników.
8. Wymiana doświadczeń i wiedzy nabytej w trakcie szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
 • nabycie umiejętności wykorzystywania różnych tablic interaktywnych w procesie lekcyjnym,
 • poznanie narzędzi i metod tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych w zakresie zaawansowanym,
 • poszerzenie wiadomości nt. budowania dynamicznych interakcji,
 • wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej z wykorzystaniem tablicy i zasobów interaktywnych.

Metoda szkolenia:
Praca indywidualna przy komputerach oraz przy tablicy interaktywnej.

Czas trwania:
8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?