Szkolenie Zastosowanie programu eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna „Matświat” w pracy nauczyciela i terapeuty

  • szt.
  • 4 199,00 zł
Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.
Szkolenie skierowane do:
Nauczycieli i terapeutów. Zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Tematy zajęć:
1. Wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w pracy z dzieckiem cechującym się specyficznymi trudnościami arytmetycznymi.
2. Przeznaczenie, zastosowanie i budowa programu eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna.
3. Funkcjonalność statusu administratora programu (tworzenie profili nauczycielskich, tworzenie profili uczniów, łączenie profilu nauczyciela i klasy).
4. Aplikacja nauczyciela: narzędzia diagnostyczne, zarządzanie bazą uczniów, w tym: tworzenie planów terapii i/lub nauki dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego ucznia oraz śledzenie postępów pracy dziecka.
5. Funkcjonalność czasowego udostępniania uczniom materiału edukacyjnego.
6. Wykorzystanie w pracy dydaktycznej systemu testów początkowych i powtórkowych.
7. Zapoznanie się z dostępnością materiałów tradycyjnych załączonych do programu i możliwościami wykorzystania ich podczas pracy z dziećmi.
8. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
pozyskanie wiedzy na temat wartości użytkowania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w pracy ze swoimi podopiecznymi,
poznanie możliwości programu eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna, w tym: administrowanie aplikacją nauczycielską oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczniów,
umiejętność sprawdzania poziomu wiedzy w zakresie umiejętności matematycznych ucznia za pomocą „Rozmowy kontrolnej” oraz testów wstępnych zamieszczonych w programie,
umiejętność zaplanowania indywidualnej ścieżki terapii i/lub nauki ucznia,
umiejętność wykorzystania narzędzia w pracy z grupą szkolną (np. przy użyciu tablicy multimedialnej, lub pracując z programem w wersji sieciowej),
umiejętność stworzenia własnego scenariusza zajęć edukacyjnych za pomocą programu eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna,
urozmaicenie zajęć lekcyjnych z zakresu nauki matematyki i tym samym pobudzenie uczniów do myślenia

Metoda szkolenia:
Warsztaty.

Czas trwania:
8 godziny lekcyjnych.

Szkolenie prowadzone przez Trenera Akademii YDP - zarejestrowanego niepublicznego ośrodka doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanej ceny Trener Akademii YDP przeprowadzi całodzienne szkolenie w szkole/placówce o dowolnej lokalizacji na terenie RP. Trener zapewnia komputer, projektor, materiały szkoleniowe i certyfikaty Akademii YDP. Całodzienne szkolenie obejmuje grupę do 15 osób.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących szkolenia proszę dzwonić pod nr 77-4427720.

Pilna Faktura Vat?