Ziemia Święta - mapa ścienna

  • szt.
  • 199,00 zł

Mapa ścienna Ziemi Świętej przedstawia w sposób ogólny i szczegółowy (dzięki dwustronnie zadrukowanej, laminowanej powierzchni) tereny kluczowe dla początków chrześcijaństwa.

Wymiar:
100 x 140 cm

Mapa ścienna Ziemi Świętej przedstawia w sposób ogólny i szczegółowy (dzięki dwustronnie zadrukowanej, laminowanej powierzchni) tereny kluczowe dla początków chrześcijaństwa. Zawiera miasta i osady w okresie od patriarchów (X wiek przed Chrystusem) do Jezusa i apostołów, a także - na mapach szczegółowych - m.in. plan Jerozolimy od X w. przed Chrystusem do czasów jej zniszczenia w roku 70. Wszystko to w skali 1:350 tys.
Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV.

Mapa główna:

- miasta i osady w okresie od patriarchów do Jezusa i apostołów

Dodatkowe mapki:

- okres od patriarchów do zajęcia Kanaanu (do X w. przed Chrystusem)
- okres monarchii i podzielonej monarchii (X do VI w. przed Chrystusem)
- okres perski (poł. VI i V w. przed Chrystusem)
- okres grecki i hasmonejski (IV do I w. przed Chrystusem)
- czasy Jezusa i Apostołów
- plan Jerozolimy (od X w. przed Chrystusem do czasów zniszczenia w r. 70)

Skala:
1:350 tys.

Wymiar:
100 x 140 cm

Grupa produktowa: Mapy, Pomoce dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?