Język angielski: plansze edukacyjne i dydaktyczne

Język angielski

Nauka języków obcych jest bardzo ważna, im wcześniej dziecko zacznie przyswajać poszczególne informacje, tym lepiej. Pomocne w tym procesie są specjalistyczne plansze edukacyjne z języka angielskiego dostępne w edusklep.pl.

Plansze dydaktyczne - język angielski

Plansze dydaktyczne z języka angielskiego służą do przekazywania merytorycznych informacji oraz skutecznie budują idealną atmosferę panującą w klasie. Proponowane dla placówek edukacyjnych plansze edukacyjne do nauki języka angielskiego spełniają wszelkie standardy nauczania tego języka. Jest bardzo potrzebny w dorosłym życiu, gdyż stanowi język urzędowy w wielu krajach. Dostępne plansze z języka angielskiego wzbogacają słownictwo dzieci i pobudzają ich wyobraźnię, co zawdzięcza się zdecydowanie przyjaznym rysunkom i kolorystyce. Plansze dydaktyczne w języku angielskim mogą cały czas znajdować się w klasie, by słownictwo stopniowo się utrwalało. Jest to nie tylko pomoc dydaktyczna, lecz także piękna ozdoba ścian klas w placówkach edukacyjnych.

Adjectives & Adverbs

Adjectives & Adverbs

Plansza dydaktyczna przedstawiająca przymiotniki i przysłówki oraz ich stopniowanie. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego....

59,99 zł
Animals

Animals

Plansza dydaktyczna przedstawiająca zwierzęta w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Basic English I plansza dydaktyczna

Basic English I plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic English I

335,99 zł
Basic English II plansza dydaktyczna

Basic English II plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic English II

335,99 zł
Basic English III plansza dydaktyczna

Basic English III plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic English III

335,99 zł
Basic English IV plansza dydaktyczna

Basic English IV plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic English IV

335,99 zł
Basic English V plansza dydaktyczna

Basic English V plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic English V

335,99 zł
Basic English VI plansza dydaktyczna

Basic English VI plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic English VI

335,99 zł
Basic Facts about Great Britain (Fakty o GB) Plansza Dydaktyczna

Basic Facts about Great Britain (Fakty o GB) Plansza Dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic Facts about Great Britain (Fakty o GB)

395,99 zł
Basic Facts about London (Fakty o Londynie) Plansza Dydaktyczna

Basic Facts about London (Fakty o Londynie) Plansza Dydaktyczna

Plansza edukacyjna zawierająca na dwóch stronach ogólne informacje o stolicy Wielkiej Brytanii - Londynie.

395,99 zł
Basic Facts about USA (Fakty o USA)

Basic Facts about USA (Fakty o USA)

Dwustronna plansza dydaktyczna Basic Facts about USA (Fakty o USA)

359,99 zł
Be, have got, can & Pronouns

Be, have got, can & Pronouns

Plansza dydaktyczna przedstawiająca czasowniki być, mieć i móc. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Clothes (język angielski) plansza dydaktyczna

Clothes (język angielski) plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Clothes (język angielski)

323,99 zł
Conditionals

Conditionals

Plansza dydaktyczna przedstawiająca angielskie tryby warunkowe. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Family & garden

Family & garden

Plansza dydaktyczna przedstawiająca rodzinę w ogrodzie i słownictwo z nimi związane. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego....

59,99 zł
Fruits & vegetables

Fruits & vegetables

Plansza dydaktyczna przedstawiająca warzywa i owoce w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego....

59,99 zł
Home

Home

Plansza dydaktyczna przedstawiająca dom z nazwami pomieszczeń i elementów w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Irregular Verbs (język angielski) plansza dydaktyczna

Irregular Verbs (język angielski) plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Irregular Verbs (język angielski)

359,99 zł
Irregular verbs 1 (be...mean)

Irregular verbs 1 (be...mean)

Plansza dydaktyczna przedstawiająca czasowniki nieregularne. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Irregular verbs 2 (meet...write)

Irregular verbs 2 (meet...write)

Plansza dydaktyczna przedstawiająca czasowniki nieregularne. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Means of transport

Means of transport

Plansza dydaktyczna przedstawiająca środki transportu w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
My Family and Special Days (język angielski) plansza dydaktyczna
311,99 zł
Nouns

Nouns

Plansza dydaktyczna przedstawiająca rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Numbers, What time is it?, days, months

Numbers, What time is it?, days, months

Plansza dydaktyczna przedstawiająca liczby, dni tygodnia, miesiące, godziny w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Opposites

Opposites

Plansza dydaktyczna przedstawiająca przeciwieństwa w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Passive voice

Passive voice

Plansza dydaktyczna przedstawiająca stronę bierną. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Professions

Professions

Plansza dydaktyczna przedstawiająca zawody w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Professions (Zawody) plansza dydaktyczna

Professions (Zawody) plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Professions (Zawody)

323,99 zł
Pronouns (język angielski) plansza dydaktyczna

Pronouns (język angielski) plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Pronouns

323,99 zł
Question Tags

Question Tags

Plansza dydaktyczna przedstawiająca question tags (krótkie pytania). Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Relative Clauses

Relative Clauses

Plansza dydaktyczna przedstawiająca zdania względne. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Reported Speech

Reported Speech

Plansza dydaktyczna przedstawiająca mowę zależną. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Sport (język angielski) plansza dydaktyczna

Sport (język angielski) plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna sport język angielski

323,99 zł
Sport język angielski

Sport język angielski

Plansza dydaktyczna przedstawiająca ilustrację i słownictwo angielskie dotyczące sportu. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Tenses - Past & Future

Tenses - Past & Future

Plansza dydaktyczna przedstawiająca angielskie czasy przeszłe i czas przyszły. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego....

59,99 zł
Tenses - Present

Tenses - Present

Plansza dydaktyczna przedstawiająca angielskie czasy teraźniejsze. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
The Alphabet

The Alphabet

Plansza dydaktyczna przedstawiająca angielski alfabet. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
The English Alphabet plansza dydaktyczna

The English Alphabet plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna The English Alphabet

323,99 zł
Time and Season (język nagielski) plansza dydaktyczna

Time and Season (język nagielski) plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Time and Season

323,99 zł
Town

Town

Plansza dydaktyczna przedstawiająca ilustrację i słownictwo angielskie dotyczące miasta. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Transport (język angielski) plansza dydaktyczna

Transport (język angielski) plansza dydaktyczna

Dwustronna plansza dydaktyczna Transport GB Plansza Dydaktyczna

323,99 zł
What are they doing?

What are they doing?

Plansza dydaktyczna przedstawiająca wykonywane czynności w języku angielskim. Doskonała na zajęcia z języka angielskiego.

59,99 zł
Pilna Faktura Vat?