Dziennik Logopedy MEN-DLog

 • szt.
 • 29,99 zł
 • Umożliwia rejestrowanie pracy logopedy, dokumentowanie wszelkich czynności i działań nauczyciela
 • Najwyżej jakości dziennik drutowany z okładką kartonową
 • Dziennik w formacie A4, który posiada 132 strony
 • Przeznaczony jest do zajęć z 6 osobową grupą (8 grup) i do indywidualnych zajęć terapeutycznych

Umożliwia rejestrowanie pracy logopedy, dokumentowanie wszelkich czynności i działań nauczyciela – specjalisty, wynikających z zakresu obowiązków na tym stanowisku. Dziennik logopedy przeznaczony jest do zajęć z 6 osobową grupą (8 grup) i do indywidualnych zajęć terapeutycznych (możliwość prowadzenia 6 indywidualnych osób).


Zawiera rubryki przeznaczone do:

 • odnotowania tygodniowego planu zajęć
 • planów pracy w poszczególnych okresach szkolnych
 • rejestrowania czynności lub zajęć w poszczególnych dniach tygodnia całego roku szkolnego
 • odnotowanie badań przesiewowych w przeprowadzanych w poszczególnych klasach lub oddziałach oraz wyników diagnoz logopedycznych
 • dokumentacji grupowych zajęć terapii logopedycznej
 • zapisu przebiegu zajęć z możliwością zapisu rodzaju podejmowanych czynności i usprawnień aparatu mowy oceny aktywności poszczególnych uczniów i efekty terapii
 • dokumentowania indywidualnych zajęć terapii logopedycznej
 • wpisania indywidualnego programu zajęć z uczniem, przebiegu tych zajęć
 • rejestrowania uwag nauczycieli i kontaktów z rodzicami
 • odnotowywanie innych własnych działań np. udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-terapeutycznych uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności
 • odnotowywania bieżących uwag i spostrzeżeń


Cechy dziennika:

 • dziennik drutowany
 • format A4
 • okładka kartonowa
 • 132 strony

 


Grupa produktowa: Dzienniki

Dzienniki dostosowane do potrzeb każdego nauczyciela

Dzienniki przedszkole i szkolne to niezbędne wyposażenie każdej placówki oświatowej. Pozwalają dokumentować przebieg zajęć, a także notować najistotniejsze informacje o uczniu, rodzicach lub opiekunach, a także nauczycielach prowadzących zajęcia. Mimo zwiększającej się popularności dzienników elektronicznych większość nauczycieli nadal preferuje formę papierową, która jest niezależna od łącza internetowego oraz wad technicznych. Dziennik to niezbędny element każdego nauczyciela, który ma go przy sobie na każdej lekcji. Zapisani w nim są wszyscy uczniowie, ich obecność, oceny, tematy zajęć i usprawiedliwienia.

Szeroki wybór dzienników lekcyjnych i zajęć przedszkola

W naszej ofercie znajdują się między innymi: dzienniki lekcyjne dla klas szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, dzienniki zajęć przedszkola, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, księgi zastępstw, rejestr upoważnień MEN, czy dziennik logopedy MEN. Wszystkie dzienniki dostępne są w różnych wariatach kolorystycznych oraz w oprawie twardej i miękkiej. Oferowane przez nas dzienniki są szyte, dzięki czemu posiadają większą odporność na zniszczenia.

Pilna Faktura Vat?