Rejestr Upoważnień MEN-RU/2021

  • szt.
  • 39,99 zł
  • 100 stron
  • miękka okładka

Pozwala na rejestrowanie w ujęciu chronologicznym wydanych upoważnień i pełnomocnictw o charakterze bieżącym przez dyrektora placówki wraz z:

  • datą wydania upoważnienia,
  • nazwiskiem osoby upoważnionej,
  • zakres  upoważnienia,
  • okresem obowiązywania,
  • datą cofnięcia upoważnienia.

Prowadzenie rejestru upoważnień o charakterze bieżącym spełnia wymóg IV standardu Kontroli Zarządczej.

100 stron, miękka okładka

Grupa produktowa: Dzienniki
Pilna Faktura Vat?