Sztuka - plastyka

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 0135875
  • Producent: Bro-Posz
  • Dostępność: Dostępne Dostępne
  • szt.
  • 799,00 zł
Pozwala to przeanalizować jak zmieniało się na przestrzeni lat przedstawianie postaci człowieka w malarstwie lub jak zmieniała się architektura, które z rzemiosł artystycznych już zanikło, co to jest grafika i jak powstaje.

Zestaw plansz przedstawia dziedziny sztuk plastycznych takich jak: • malarstwo • rzeźbę • architektu­rę • grafikę • rzemiosło artystyczne. Na poszczególnych planszach zaprezentowane są reprodukcje, zdjęcia bądź rysunki przedstawiające daną dziedzinę sztuki. Pozwala to przeanalizować jak zmieniało się na przestrzeni lat przedstawianie postaci człowieka w malarstwie lub jak zmieniała się architektura, które z rzemiosł artystycznych już zanikło, co to jest grafika i jak powstaje. Do plansz dołączone są napisy na karteczkach z rzepami, pozwala to uczniom na umieszczanie haseł pod odpowiednimi reprodukcjami lub rysunkami dla sprawdzenia swoich wiadomości.
Następna część pomocy przedstawia środki wyrazu plastycznego takie jak: barwa i kompozycja. Plansze te omawiają: barwy podstawowe, barwy pochodne, pary barw dopełniających, cechy barw dopeł­niających, tworzenie barw złamanych, barwy złamane, wąską gamę barw ciepłych, wąską gamę barw zimnych, szeroką gamę barw, barwy achromatyczne, akcent barwny, koło barw, widmo światła białego, widzenie kolorów, relatywizm barw. Powyższe plansze mówią: co to jest barwa i jakie mamy jej rodzaje, jak je uzyskujemy, jak widzimy je w sąsiedztwie z inny­mi barwami, jak usystematyzować barwy, złamać kolor lub nadać akcent barwny.
Następne plansze pokazują rodzaje kompozycji: symetria jednoosiowa, symetria wieloosiowa, otwarta, zamknięta, rytmiczna, statyczna, dynamiczna; są one pokazane na przykładach ludowych wycinanek. Część metodyczna pomocy zawiera dokładny opis pomocy, siedem scenariuszy pracy z dziećmi przy pomocy plansz jak i kartki ćwiczeniowe do kserowania.

Grupa produktowa: Plansze dydaktyczne
Pilna Faktura Vat?